Foreningen Skole for Livet

Foreningen Skole for Livet (Life Education School Network) er en forening i Danmark, som støtter en kostskole i Indien.

På skolen går 115 piger og drenge i 1. – 7. klasse. Cirka halvdelen af børnene kommer fra familier med enlige forsørgere eller fra familier, hvor de voksne rejser langt som løsarbejdere. Uden hjælp udefra kommer disse børn ikke i skole.

Som medlem af Foreningen Skole for Livet:

  • Sender du et barn i skole
  • Støtter du helhedsorienteret udvikling og et værdigt liv for underkuede, oprindelige folk
  • Giver du direkte støtte til nogle af de fattigste
  • Bliver du medlem af et socialt netværk med et globalt udsyn
  • Får du et nyhedsbrev på mail fire gange årligt og kan deltage i foreningens arrangementer
  • Kan du få mulighed for at besøge skolen for egen regning
  • Kan du arbejde frivilligt i foreningen